Voor vragen,
bel 070 - 325 64 60

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van De Bruyn en Tak Vastgoedmanagement, gevestigd te Voorburg.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Naar aanleiding van de beheerovereenkomst die met u of uw VvE is afgesloten, verwerken wij persoonsgegevens van u.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • kenteken (bij VVE’s met een parkeergarage)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Verwerkingsdoelen alsook rechtmatige grondslag

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • Het nakomen van onze verplichtingen uit de beheerovereenkomst
 • Het afhandelen van uw betaling/incasso
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verstrekken van opdrachten aan aannemerij etc in geval van uit te voeren onderhoud

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld. Zodra u geen lid meer bent van een VVE bij ons in beheer, zullen wij uw gegevens na een jaar verwijderen uit onze administratie.

Delen met anderen

Zonder uw toestemming verstrekken wij de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beheerovereenkomst die wij met uw VvE hebben afgesloten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij wij op grond van de beheerovereenkomst, de AVG en de wet niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/of persoonsgegevens te verwijderen. U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, neem dan contact op met ons.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij passen ons privacybeleid (indien nodig) van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.

Hierdoor kiezen onze opdrachtgevers elke dag opnieuw voor ons
Lees hier
Vraag een offerte aan en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!
De Bruijn en Tak Vastgoedmanagement