Voor vragen,
bel 070 - 325 64 60

Disclaimer

De Bruijn en Tak Vastgoedmanagement, verleent u hierbij toegang tot debruynentakvgm.nl ('de Website') en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De Bruijn en Tak Vastgoedmanagement behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

De Bruijn en Tak Vastgoedmanagement spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Bruijn en Tak Vastgoedmanagement.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Bruijn en Tak Vastgoedmanagement nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Bruijn en Tak Vastgoedmanagement, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Hierdoor kiezen onze opdrachtgevers elke dag opnieuw voor ons
Lees hier
Vraag een offerte aan en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!
De Bruijn en Tak Vastgoedmanagement