Voor vragen,
bel 070 - 325 64 60

Glasvezel in appartementencomplexen

Glasvezel in appartementencomplexen

Sinds een aantal jaar wordt door heel Nederland glasvezel aangelegd. Dit brengt bij appartementencomplexen vaak onduidelijkheid met zich mee. Want welke rechten en verplichtingen liggen bij de aanlegger, welke bij de VvE en welke bij de appartementseigenaar?

Op de aanlegging, instandhouding en opruiming van een elektronisch communicatienetwerk, in dit geval het glasvezelnetwerk, is de Telecommunicatiewet van toepassing. Deze wet regelt dat VvE’s en de afzonderlijke appartementseigenaars de aanleg van glasvezelkabels dienen te gedogen, mits de glasvezelkabels op de minst bezwarende wijze worden aangelegd. Indien dus glasvezelkabels in een appartementencomplex moeten worden aangelegd, kan dit betekenen dat ten behoeve van een aansluiting van een van de eigenaars, de overige eigenaars de aanleg, instandhouding en opruiming van deze kabels dienen te gedogen.

Indien een eigenaar niet meewerkt aan de realisatie van het glasvezelnetwerk, omdat een kabel door het privé gedeelte moet worden aangelegd, dan zal de aanlegger van het glasvezelnetwerk de medewerking bij die betreffende eigenaar moeten afdwingen op grond van de Telecommunicatiewet. Dat is dan niet de taak en niet de verantwoordelijkheid van de VvE.

In veel gevallen wordt voor de aanleg van het glasvezelnetwerk een overeenkomst of een schouwdocument toegezonden aan (het bestuur van) de VvE. De aanlegger blijft namelijk eigenaar van de glasvezelkabels. Om die reden is er ook geen sprake van een nieuwe gemeenschappelijk installatie van de VvE.

Voor het aangaan van de overeenkomst met de aanlegger is wel toestemming van de VvE/de afzonderlijke appartementseigenaars nodig. Daarnaast zullen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk ook wijzigingen moeten worden aangebracht aan de gemeenschappelijke gedeelten en/of zaken van de VvE. Om die reden zal, afhankelijk van de bepalingen uit de splitsingsakte, doorgaans formeel juridisch door de vergadering een besluit moeten worden genomen waarbij dan niet kan worden afgeweken van de Telecommunicatiewet. Voornoemde besluiten kunnen door de vergadering worden genomen met een normale (volstrekte) meerderheid.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Hierdoor kiezen onze opdrachtgevers elke dag opnieuw voor ons
Lees hier
Vraag een offerte aan en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!
De Bruijn en Tak Vastgoedmanagement